hlavička
 

Mediálni partneri

RTVS
Rozhlas a televízia Slovenska

Ulica Prof. Sáru č. 1
974 01 Banská Bystrica
tel:048/4375138
e-mail: riaditelbb@stv.sk, regionybb@stv.sk

Slovenský rozhlas
Rádio Regina – Banská Bystrica
Ulica Prof. Sáru č. 1
974 01 Banská Bystrica
www.rozhlas.sk

Obecné noviny
Týždenník miest a obcí Slovenska
Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
tel/fax: 02/44631195
e-mail: inprost@inprost.sk
www.obecnenoviny.sk

Papiernicky info-inzert
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel: 02/44442530-2, 0905 310 838, 0903 245 560
e-mail: autratova@autratova.sk
www.autrata.sk

 

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore