hlavička
 

Hlavný organizátor

Klub fotopublicistov
Slovenského syndikátu novinárov

Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča
mobil: 0911 334 460
fax: 048/418 71 81
e-mail: vb@slovanet.sk
www.najkrajsieknihy.sk
www.najkalendar.sk
www.fotoforum.sk
www.kfp.host.sk

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore