hlavička
 

Partneri

UMS

Únia miest Slovenska
Biela ul. 6, 811 01 Bratislava
tel: 02/54435914, fax: 02/20910828, mobil: 0905540002
e-mail: sekretariat@unia-miest.sk
www.unia-miest.sk

 

AB ART press
AB ART press
Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča
tel/fax: 048/4187181
e-mail: barta@artpress.sk
www.abartpress.sk, www.knihyoslovensku.sk

 

Dali

DALI-BB, s.r.o.
Jilemnického 7, 974 04 Banská Bystrica
tel: 048/4700360-8, fax: 048/4700369, GSM: 0911 47 47 17
e-mail: daliprint@daliprint.sk

 

Biela hlina, s. r. o.
grafika • dtp
tel.: 0907 222 590
e-mail: peter.valach@bielahlina.sk

 

Zväz polygrafie

Zväz polygrafie na Slovensku
Nobelova 18, 831 02 Bratislava 3
tel: 02/49231254
e-mail: zpns@stonline.sk
www.zpns.sk

 

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore