hlavička
 

Výsledky 8. ročníka súťaže
Najkrajšia kniha a propagačný materiál
o Slovensku za rok 2014

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:

A1 KNIHY O SLOVENSKU

1. Region Poprad, s.r.o. – Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku
2. Spektrum Grafik, a.s. – Slovakia
3. nebolo udelené

A2 KNIHY O KRAJI A REGIÓNE

1. Žilinský samosprávny kraj – Juraj Jánošík. Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi
2. Radimír Siklienka, Jaroslav Košťál, Stanislav Harvančík Chránená krajinná oblasť – Ponitrie
3. Prešovský samosprávny kraj – Prešovský samosprávny kraj
3. Miroslav Saniga – Galéria Veľkej Fatry

A3 KNIHY O MESTÁCH - OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE

1. Štátna vedecká knižnica – Duch v kameni
2 .Mesto Tisovec – Milan Slabej: Tisovec naše mesto – our town
3. Zoom creative, s.r.o. Eduard Genserek – Banská Bystrica

A4 KNIHY O MESTÁCH - MONOGRAFICKÉ PUBLIKÁCIE

1. Eduard Timko – Skalica
2. Štátna vedecká knižnica – Knižnica v minulosti a súčastnosti
3. Mesto Holíč – Holíč príbeh nášho mesta. Dejiny do roku 1945

A5 KNIHY O OBCIACH - OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE

1. Akademický sochár Ján Filo – Kajba Peter – Filo Ján – Hronsek drevený artikulárny kostol
2. Obec Radava – Radava vo fotografii
3. Nebolo udelené

A6 KNIHY O OBCIACH - MONOGRAFICKÉ PUBLIKÁCIE

1. Obec Brusno – Obe obce svätoondrejské
2. Agentúra MP s.r.o. – Kremnička - miesto života i pamäti
3. Fomi, s.r.o. – Rudina vo zvykoch našich predkov

B8 PROPAGAČNÉ O KRAJI A REGIÓNE

1. Prešovský samosprávny kraj – Objavujeme Prešovský kraj
2. Prešovský samosprávny kraj – Séria propagačných materiálov – Prešovský samosprávny kraj
3. Prešovský samosprávny kraj – BEDEKER – Prešovský samosprávny kraj
3. Prešovský samosprávny kraj – TATRY 4 SEASONS

B9 PROPAGAČNÉ MATERIÁLY O MESTÁCH

1. Mesto Holíč – Parky a záhrady holíčskeho panstva (Radoslav Ragač)
2. Banícke múzeum Rožňava – Potulky históriou baníckeho múzea v Rožňave
3. Nebolo udelené

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore