hlavička
 

Mediálne info


V Banskej Bystrici ocenili kalendáre a knihy
Tlačová správa 12.03.2009

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotia 12. marca dve celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2009 a Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2008. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci z Úniou miest Slovenska, Zväzom polygrafie na Slovensku.
Mediálne ich podporujú Rádio Slovensko, Rádio Regina a Obecné noviny, Papier a polygrafia, Televízna spoločnosť BBSK a.s. Papiernicky info-inzert, Slovenská televízia - Televízne štúdio Banská Bystrica a televízia TV – 13.
Reklamnými partnermi boli agentúra Balans a tlačiareň Dali.
V tomto roku sa do obidvoch súťaží prihlásilo 83 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota hodnotila celkom 108 exponátov.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ocenili 36 kalendárov, 14 kníh, 11 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v ŠVK Banská Bystrica potrvá do 4. apríla potom dve kolekcie kalendárov a ďalšie dva súbory propagačných materiálov budú putovať počas celého roku vybraných slovenských mestách.

 

Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa 18.03.2009

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 17. ročníka a to početnou účasťou vystavovateľov, ale aj exponátov.
Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 65 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 54 vydavateľov, ktoré súťažia v 12 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy 17.ročníka Najkrajšie kalendáre Slovenska sa uskutoční 12. marca v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti vyhodnotia aj ďalšiu súťaž 2. ročník Najkrajších kníh a propagačných materiálov o Slovensku. 14 najkrajších kníh a 11 propagačných materiálov o mestách, obciach a regiónoch Slovenska tiež predstavia širokej verejnosti.

 

Tlačová správa 11.02.2009

Dnes zasadajú poroty dvoch celoslovenských prestížnych súťaží 17. ročníka Najkrajších kalendárov Slovenska na rok 2009 a 2. ročníka Najkrajších kníh a propagačných materiálov o Slovensku. Podujatia organizujú Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.
9 členná porota zložená z grafikov, fotografov, vybraných umelcov, tlačiarov a iných odborníkov budú hodnotiť 65 kalendárov, nástenných, plagátových, stolových od 54 vydavateľov.
V druhej súťaži budú porotcovia posudzovať najkrajšie, obrazové a obrazovo-textové knihy a propagačné materiály o Slovensku, jeho regiónoch, mestách a obciach. V tejto súťaži ich čaká hodnotenie 43 publikácií od 29 autorov a vydavateľov.

 

  

 

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore