hlavička
 

Výsledky 13. ročníka súťaže
Najkrajšia kniha a propagačný materiál
o Slovensku za rok 2019

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:

A1 Knihy o Slovensku
1. Miroslav Saniga: Prechádzky slovenskou prírodou

A2 a Knihy o kraji
1. Žilinský samosprávny kraj: Žofia Bosniaková: Veľká kniha o žene viery a lásky
2. FOMI s.r.o.: Tradičný odev Turca

A2 b Knihy o regióne
1. Peter Berčík: U nás doma
2. Občianske združenie MONS CASTRI: MONS CASTRI. TERRA SZÉK. TERRA SULZA. Príspevok k dejinám obcí Gánovce, Hozelec, Hôrka, Spišský Štiavnik a Švábovce
3. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi: Archeologický výskum v polohe Hozelec, Dubina/Archaeological Research in Hozelec, Dubina Site

A3 Knihy o mestách (obrazové)
1. AB ART press, s.r.o.: Banská Štiavnica Mesto UNESCO

A4 Knihy o mestách (monografické)
1 .Mesto Krompachy: KROMPACHY Oživené spomienky
2. Mesto Stropkov: Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove 350 rokov (1669-2019)

A5 Knihy o obciach (obrazovo-textové)
1. Obec Štrba: Štrbské Pleso v premenách času
2. Občianske združenie Hradiská: Hore Maríkovú – Zabudnuté čaro našich predkov

A6 Knihy o obciach (monografické)
1. Obec Mýto pod Ďumbierom: „Od mýta k Mýtu“ Monografia obce Mýta pod Ďumbierom
2 .Obec Raková: Raková – Dejiny, Ľudia, Príbehy
3.Obec Rišňovce: Rišňovce

A7 Knihy iné – školy, OZ, organizácie, firmy
1. Eduard Timko, ateliér EDO, s.r.o., grafické spracovanie: Rezba motorovou pílou, príručka pre výtvarníkov autor: Andrej Irša

B8 Propagačné materiály – Slovensko
1. tvorme s.r.o.: Kolekcia 6 ks lentikulárnych záložiek s 3D efektom

B9 Propagačné materiály – kraj a región
1 .Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu: Cyklovýlety v Žilinskom kraji; Hrady v Žilinskom kraji; Rozhľadne Žilinského kraja; Turistické trasy v Žilinskom kraji; Dobre vedieť, lepšie vidieť!

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore