hlavička
 

Výsledky 7. ročníka súťaže
Najkrajšia kniha a propagačný materiál
o Slovensku za rok 2013

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:

A1 KNIHY O SLOVENSKU

1. nebolo udelené
2. nebolo udelené
3. nebolo udelené

Čestné uznanie za komplexné faktografické a historické spracovanie témy: Agentúra MP, s.r.o Marcel Pecník a Tomáš Novanský: Peňažná reforma v Československu v roku 1953. Príbeh Ľudí a Peňazí.

A2 KNIHY O KRAJI A REGIÓNE

1. Východoslovenská galéria: Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia
2. Žilinský samosprávny kraj: Templári legendy cti a slávy
3. Združenie Malokarpatská vínna cesta: Malé Karpaty – Bedrich Schreiber

Čestné uznanie za kvalitne spracované publikačné texty: Miroslav Saniga: Rodný môj kraj– najmalebnejší pozemský raj
Čestné uznanie Fomi, s.r.o.: Ľudový odev na Kysuciach
Čestné uznanie Žilinský samosprávny kraj: Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc

A3 KNIHY O MESTÁCH - OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE

1. Nebolo udelené
2.Mesto Šaľa: Šaľa
3.Mesto Hlohovec: Hlohovec naše mesto

A4 KNIHY O MESTÁCH- MONOGRAFICKÉ PUBLIKÁCIE

1. Banícke múzeum Rožňava: Rožňavské cechy
2. Mesto Revúca: Svätyňa osvety a vzdelanosti
3. Mesto Medzev: Premeny mesta od založenia po dnešok

A5 KNIHY O OBCIACH- OBRAZOVÉ PUBLIKÁCIE

1. Banskoštiavnický-hodrušský banícky spolok: Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov
2. Banskoštiavnický-hodrušský banícky spolok: Hodruša v zemi baníkov
3. Fomi, s.r.o.: Skvosty Močenka

A6 KNIHY O OBCIACH - MONOGRAFICKÉ PUBLIKÁCIE

1. Obec Krakovany: Pečať našich predkov dejiny obce Krakovany(Stráže)
2. Agentúra MP s.r.o.:Marcel Pecník a kolektív: ŠALKOVÁ
4. Mestská časť Košice-Ťahanovce: Ťahanovce – dejiny obec

Čestné uznanie Mestská časť Košice-Poľov: Poľovské poviedky

 

B8 PROPAGAČNÉ O KRAJI A REGIÓNE

Čestné uznanie za kvalitné polygrafické spracovanie: Rajecká dolina – Oblastná organizácia cestovného ruchu: Rajecká dolina

B9 PROPAGAČNÉ MATERIÁLY O MESTÁCH

1. Mesto Trnava: Trnava – kráľovské mesto
2. Mesto Gbely: Mesto Gbely
3. Mesto Poprad: Mesto Poprad

Čestné uznanie za knihárske spracovanie: Mesto Trnava: Trnava – západné krídlo radnice
Čestné uznanie za komlexné spracovanie propagácie mesta: Mesto Hlohovec: Hlohovec a okolie
Čestné uznanie Mesto Žarnovica: Žarnovica
Čestné uznanie Mesto Poprad: Spišská Sobota mestská pamiatková rezervácia
Čestné uznanie Mesto Gbely: S gbelskou loďou do sveta

 

Nominované knihy a propagačné materiály

Agentúra MP, s.r.o. – Marcel Pecník a kolektív. – Šalková
Agentúra MP, s.r.o Marcel Pecník a Tomáš Novanský – Peňažná reforma v Československu v roku 1953. Príbeh Ľudí a Peňazí
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok – Hodruša v zemi baníkov
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok – Hodrušské hlbiny
Banícke múzeum Rožňava – Rožňavské cechy
Fomi, s.r.o. – Skvosty Močenka
Fomi, s.r.o. – Ľudový odev na Kysuciach
Mesto Revúca – Svätyňa osvety a vzdelanosti
Mesto Šaľa – Šaľa
Mesto Trnava – Trnava – kráľovské mesto
Mesto Trnava – Trnava – západné krídlo radnice
Mesto Gbely – Mesto Gbely
Mesto Gbely – S gbelskou loďou do sveta
Mestská časť Košice-Poľov – Poľovské poviedky
Mestská časť Košice-Ťahanovce – Ťahanovce – dejiny obec
Mesto Hlohovec – Hlohovec naše mesto
Mesto Hlohovec – Hlohovec a okolie
Mesto Poprad – Mesto Poprad
Mesto Spišská Nová Ves – Moje mesto má narodeniny
Mesto Žarnovica – Žarnovica
Miroslav Saniga – Rodný môj kraj – najmalebnejší pozemský raj
Obec Krakovany – Pečať našich predkov dejiny obce Krakovany (Stráže)
Rajecká dolina Oblastná organizácia cestovného ruchu – Rajecká dolina
Východoslovenská galéria – Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia
Združenie Malokarpatská vínna cesta – Malé Karpaty – Bedrich Schreiber
Žilinský samosprávny kraj – Templári legendy cti a slávy
Žilinský samosprávny kraj – Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore