hlavička
 

Výsledky 6. ročníka súťaže
Najkrajšia kniha a propagačný materiál
o Slovensku za rok 2012

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:

A. KNIHY

A1. Knihy o Slovensku
1. AB ART PRESS S.R.O., WILDLIFE VOĽNE ŽIJÚCA ZVER NA SLOVENSKU

MIMORIADNE OCENENIE ZA NETRADIČNÉ ZHMOTNENIE OBRAZOVEJ A TEXTOVEJ ČASTI V KNIHE PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH UDELILA POROTA SLOVENSKEJ KNIŽNICI PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU ZA KNIHU SLOVENSKO A UNESCO

A2. Knihy o kraji a regióne
1. AB ART PRESS S.R.O., TERRA BANENSIUM
2. ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, JURAJ TURZO, VEĽKÁ KNIHA O UHORSKOM PALATÍNOVI
3. VÝTVARNÁ AGENTÚRA A1, FOTOGRAFICKÉ RADOVÁNKY IVANA KÖHLERA

A3. Knihy o mestách – obrazové publikácie
1. AB ART PRESS S.R.O., BANSKÁ ŠTIAVNICA ČAROVNÉ MESTO
2. MESTO TRNAVA, TRNAVA – MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA
3. MESTO NITRA, OBJAV MIESTO, ZAŽI PRÍBEH

A4. Knihy o mestách – monografické publikácie
1. ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA BANSKÁ BYSTRICA, POLSTOROČIE KVALITNEJ KULTÚRY, 50. ROKOV PKO
2. MESTO HOLÍČ, FRANTIŠEK ŠTEFAN LOTRINSKÝ A HOLÍČSKA FAJANSA
3. MESTO LEOPOLDOV, STA VIATOR KAPITOLY Z DEJÍN LEOPOLDOVA

A5. Knihy o obciach - obrazové publikácie
1. MČ KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE, KOŠICE AKO NA DLANI A MČ SÍDLISKO ŤAHANOVCE
2. FOMI S.R.O., UHROVEC-MODRA, PROJEKT „ŽIVÁ ŠKOLA - ŽIVÁ VODA“

A6. Knihy o obciach – monografické publikácie
1. OBČIANSKE ZDRUŽENIE HORNÉ OPATOVCE, HORNÉ OPATOVCE – MONOGRAFIA OBCE

B. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

B7. Propagačné materiály o Slovensku

B8. Propagačné materiály o kraji a regióne
1. ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM-HRAD, POĽSKÉ KORUNOVAČNÉ KLENOTY NA HRADE ĽUBOVŇA (1655-1661)
2. ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, TEMPLÁRI V ŽILINSKOM KRAJI

B9. Propagačné materiály o mestách
1. MESTO SKALICA, SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO SKALICA
2. MESTO BANSKÁ BYSTRICA, TURISTICKÝ SPRIEVODCA VITAJTE V BANSKEJ BYSTRICI
3. MESTO TURZOVKA, 15 ROKOV BESKYD RALLYE TURZOVKA

MIMORIADNE OCENENIE ZA NETRADIČNÉ STVÁRNENIE PAMIATOK MESTA A OKOLIA UDELILA POROTA MESTU RUŽOMBEROK ZA PROPAGAČNÝ MATERIÁL HRACIE KARTY

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore