hlavička
 

Výsledky 4. ročníka súťaže
Najkrajšia kniha a propagačný materiál
o Slovensku za rok 2010

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách

A. KNIHY

A1. Knihy o Slovensku
1. Vydavateľstvo Simplicissimus, s.r.o, Slovensko – ilustrovaná encyklopédia pamiatok, architektúry, výtvarného umenia a pamätihodností
2. Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, s.r.o., Duchovné Slovensko

A2. Knihy o kraji a regióne
1. Vydavateľstvo Magma, Kysuce
2. Prešovský samosprávny kraj, Vitajte v Prešovskom kraji
3. Výtvarná agentúra A1, Rozprávkový svet ilustrácií Mariána Čapku

Mimoriadne ocenenie za reprezentatívny súbor kníh udelila porota titulu Štyri svedectvá o histórii Trenčianskeho regiónu, Trenčianskemu samosprávnemu kraju

A3. Knihy o mestách
1. Mesto Trnava, Dejiny Trnavy zv.1.
2. Mesto Levice, Monografia mesta Levice
3. Mesto Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom

Mimoriadne ocenenie za obrazovú časť udelila porota mestu Sabinov za knihu Sabinov - mesto v premenách času

Mimoriadne ocenenie za výchovno poznávací prínos publikácie pre mladého čitateľa bolo udelené agentúre Enterprise, spol. s.r.o., za dielo Moja Banská Bystrica

A4. Knihy o obciach

1. Krajská knižnica v Žiline, Trnové - monografia obce
2. Obec Drahovce, Drahovce… dejiny obce
3. Centrum pre rozvoj cestovného ruchu, Sásová a Rudlová – monografia obcí

B. Propagačné materiály

B2. Propagačné materiály o kraji a regióne
1. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj
2. Prešovský samosprávny kraj, Zaujímavosti v Prešovskom kraji (séria propagačných brožúr)
3. Prešovský samosprávny kraj, Jar a leto, jeseň a zima v Prešovskom kraji

B3. Propagačné materiály o mestách
1. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Bedeker - Kremnica a okolie
2. Mesto Turzovka, Turzovka - mesto rekordov
3. Mesto Pezinok, Kalendár podujatí 2011

B4. Propagačné materiály o obciach
1. Mestská časť Košice – Kavečany, Kavečany - obrazový sprievodca


 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore