hlavička
 

Mediálne info


Najkrajšie knihy súťažili
Tlačová správa 23.03.2010

Najkrajšou knihou o Slovensku, za rok 2009, sa stala obrazová publikácia Historické mestá Slovenska od autorov Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu mladšieho. Zvíťazila v súťaži, ktorú každý rok hodnotí odborná porota v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, pri príležitosti Mesiaca knihy. V kategóriách regióny Slovenska zvíťazilo dielo Gavurky. Najkrajšia kniha o slovenských obciach sa stala publikácia Bernolákovo - Dejiny obce. V kategórii knihy o mestách si odniesol prvenstvo Svätý Jur – Dejiny písané vínom. Výstava Najkrajšie knihy o Slovensku, ktorú dnes otvorili potrvá v Banskej Bystrici do 13.04.2010.
KFP

 

Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa 22.03.2010

Zajtra vyhlásia výsledky najkrajších, kníh, kalendárov a propagačných materiálov o Slovensku. Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 18. ročníka. V tomto roku organizátori tiež obohatili súťaž kalendárov aj o knihy a iné propagačné materiály o Slovensku. Vydavateľstvá, tlačiarne, autori, reklamné agentúry a iní tvorcovia nominovali celkom 53 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 43 vydavateľov, ktoré súťažia v 10 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.

Do súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2009 nominovali tvorcovia celkom 23 exponátov. Najpočetnejšie boli opäť zastúpené mestá, samosprávne kraje a obce. Vo výstavnej kolekcii sa budú prezentovať obrazové publikácie, monografie, prospekty, skladačky. Medzi najkrajšie exponáty patria knihy, ktoré poslali mestské úrady zo Svätého Jura, Nitry, Rožňavy, Svitu a obecné úrady. Zo samosprávnych krajov sa svojimi propagačnými aktivitami pochválil Prešovský kraj. Porota zložená z polygrafov, fotografov, grafikov a iných odborníkov nemala ľahkú úlohu aby z vyrovnanej kolekcie ocenila tie najkrajšie diela.

Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a ďalšími kultúrnymi inštitúciami. Partnerom súťaže, aj v tomto roku, je Únia miest a obcí Slovenska. Súťaž mediálne podporujú Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia, Papiernický info-inzert a ďalšie médiá. Reklamnými partnermi sú agentúra Balans a tlačiareň Dali.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy v ktorej sa predstaví kolekcia Najkrajšie kalendáre Slovenska 2010 spolu s exponátmi novej súťaže Najkrajšie publikácie o Slovensku, sa uskutoční v utorok 23. marca v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Výsledky budú, po slávnostnej vernisáži, zverejnené na www.najkalendar.sk a www.najkrajsieknihy.sk.

Z Banskej Bystrice budú v priebehu celého roka vystavené kolekcie putovať po slovenských mestách (Levice, Košice, Bardejov, Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen, Žilina). Široká verejnosť sa môže oboznámiť s týmito jedinečnými dielami, ktoré nie sú bežné v kníhkupectvách.

 

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore