hlavička
 

Výsledky 3. ročníka súťaže
Najkrajšia kniha a propagačný materiál
o Slovensku za rok 2009

Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách

A. KNIHY

A/1 Knihy o Slovensku
1. AB ART press, Slovensko – Historické mestá
2. Cena nebola udelená
3. Cena nebola udelená

Mimoriadne ocenenie za umelecké stvárnenie slovenskej krajiny a ľudí vo výtvarnom umení bola udelená Považskej galérii umenia v Žiline, za publikáciu, Vincent Hložník život a dielo

A/2 Knihy o krajoch a regiónoch
1. Róbert Jurových – NIKARA, „Spoznávame Gavurky“
2. Cena nebola udelená
3. Magda Haburová, Poklady slovenského tokaja

Čestné uznanie za kolekciu publikácií z národopisnou tématikou bola udelená Jánovi Lazorníkovi za publikácie, Naše tradičné Bačovstvo, Fotočítanka ľudovej architektúry, Rosprafki a pripovitki

A/3 Knihy o mestách
1. Mesto Svätý Jur, Svätý Jur 1209-2009 Dejiny písané vínom
2. Mesto Nitra, Nitra z oblakov
3. Region Poprad, s.r.o, Rožňava – mesto s výhľadom...

A/4 Knihy o obciach
1. Obec Bernolákovo, Bernolákovo 1209-2009 Dejiny obce
2. Centrum pre rozvoj cestovného ruchu(CEPROCER), Radvaň – monografia mestečka
3. Obec Močenok, Cez močenské lúky...

B. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

B/1 Propagačné materiály o Slovensku
Kategória nebola obsadená

B/2 Propagačné materiály o kraji a regiónoch
Kategória nebola obsadená

B/3 Propagačné materiály mestách
1. Mesto Nitra, Nitra 2010 – Informácie pre turistov
2. Mesto Nitra, Synagóga v Nitre
3. PhotoART Centrum, o.z., Second cities photo project Košice 2008

B/4 Propagačné materiály o obciach
1. Cena nebola udelená
2. Cena nebola udelená
3. Cena nebola udelená

Čestné uznanie za sériu propagačných materiálov bola udelená obci Bernolákovo za propagačný materiál FDC
Čestné uznanie za sériu propagačných materiálov bola udelená agentúre FOMI s r.o., za propagačný materiál o obciach Uhrovec a Modrá

 

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH DO SÚŤAŽE NAJKRAJŠIA KNIHA A PROPAGAČNÝ MATERIÁL O SLOVENSKU ZA ROK 2009

A. KNIHY

A/1 Knihy o Slovensku
1. Považská galéria umenia v Žiline, Vincent Hložník život a dielo
2. AB ART press, Slovensko – Historické mestá

A/2 Knihy o krajoch a regiónoch
1. Róbert Jurových – NIKARA, „Spoznávame Gavurky“
2. Magda Haburová, Poklady slovenského tokaja
3. Ján Lazorník, Naše tradičné Bačovstvo
4. Ján Lazorník, Fotočítanka ľudovej architektúry
5. Ján Lazorník, Rosprafki a pripovitki

A/3 Knihy o mestách
1. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1969-2009
2. Mesto Svätý Jur, Svätý Jur 1209-2009 Dejiny písané vínom
3. Mesto Nitra, Nitra z oblakov
4. Mesto Svit, Svit
5. Region Poprad, s.r.o, Rožňava – mesto s výhľadom...

A/4 Knihy o obciach
1. Michal Lašút, Závadka nad Hronom
2. Obec Seňa, Seňa, Szina,
3. Obec Močenok, Cez močenské lúky...
4. Obec Bernolákovo, Bernolákovo 1209-2009 Dejiny obce
5. Centrum pre rozvoj cestovného ruchu(CEPROCER), Radvaň – monografia mestečka

B. PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

B/1 Propagačné materiály o Slovensku
Kategória nebola obsadená

B/2 Propagačné materiály o kraji a regiónoch
Kategória nebola obsadená

B/3 Propagačné materiály mestách
1. Mesto Nitra, Synagóga v Nitre
2. Mesto Nitra, Nitra 2010 – Informácie pre turistov
3. PhotoART Centrum, o.z., Second cities photo project Košice 2008
4. Mesto Prievidza – Mestská Polícia, Mestská Polícia

B/4 Propagačné materiály o obciach
1. Obec Bernolákovo, FDC
2. FOMI s r.o., Uhrovec, Modrá

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore