hlavička
 

Výsledky 1. ročníka súťaže
Najkrajší propagačný materiál
za rok 2007

KATEGÓRIA FIRMY

FIREMNÉ KNIHY S TÉMATIKOU SLOVENSKA
Lesy Slovenskej republiky Lesy a ľudia - ex aequo

KATEGÓRIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KNIHY O SLOVENSKU
AB ART press Nad Slovenskom - ex aequo

OSTATNÉ PROPAGAČNÉ MATERIÁLY O SLOVENSKU
Prešovský samosprávny kraj Slovak Regions in Brussels - ex aequo


KATEGÓRIA REGIÓNY


KNIHY O REGIÓNOCH
1. Žilinský samosprávny kraj - Žilinský samosprávny kraj
2. Bratislavský samosprávny kraj -Kraj bez hraníc
3. Banskobystrický samosprávny kraj a Bratia Sabovci s.r.o. - Zo srdca Eurpy

OSTATNÉ PROPAGAČNÉ MATERIÁLY O REGIÓNOCH
1. Bratislavský samosprávny kraj - Región Bratislava
2. Bratislavský samosprávny kraj - Naj bratislavského kraja
3. Prešovský samosprávny kraj - Desať lučšich


KATEGÓRIA MEST

KNIHY O MESTCH
1. Mesto Liptovsk Mikul Liptovsk Mikul Mesto v krajine
2. Mesto Malacky Malacky 1206 2006
3. Mesto Bojnice Bojnice, vera a dnes

OSTATN PROPAGAN MATERILY O MESTCH
1. Mesto Trnava Trnava, krovsk mesto
2. Mesto Zvolen Poskladajte si svoje zvolensk zitky
3. Mesto Pezinok Pezinok


KATEGÓRIA OBCE

KNIHY O OBCIACH
1. AB ART press Nov Tekov
2. Obec Haniska Kapitoly z dejn
3. Obec eejovce eejovce

OSTATN PROPAGAN MATERILY O OBCIACH
Obec Mur Krsy Murnskej planiny, pexeso ex aequo

 

 

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore