hlavička
 

Mediálne info

Najkrajšie knihy o Slovensku za rok 2007
Tlačová správa 05.03.2008

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotili – 1. ročník súťaže fotografických, obrazových kníh a iných propagačných materiálov o Slovensku, ktoré boli vydané v roku 2007.
Hoci sa takáto súťaž uskutočnila po prvýkrát stretla sa s priaznivým ohlasom. Až 57 rôznych polygrafických materiálov zadelili organizátori do 5 hlavných kategórií.
Odborná porota zložená z grafikov, fotografov, publicistov, polygrafov a expertov v kulturológii mala najviac práce udeliť cenenia pri knihách, kde sa stretli obrazové publikácie a monografie. V súťaži kniha o obci zvíťazila publikácia Nový Tekov. V knihách mestách bola najväčšia konkurencia. Z 8 prihlásených publikácií nakoniec porota ocenila tri knihy, ktoré vydali mestské úrady Bojnice, Liptovský Mikuláš a Malacky. V súťaži regiónov bola za najkrajšiu vyhlásená kniha - Žilinský samosprávny kraj. V zápolení firiem, ktoré vytvorili knihy o Slovensku boli úspešné Lesy SR s titulom Lesy a ľudia.
Poslednou kategóriou bola kniha o Slovenskej republike. Ocenenie Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2007 dostala ojedinelá, reprezentačná, obrazová publikácia – Nad Slovenskom. Už jej názov prezrádza, že autori diela, renomovaní, slovenskí fotografi Vladimír Bárta a Vladimír Barta vytvorili knihu výlučne zo svojich leteckých fotografií. Je to rozsiahle, unikátne dielo, ktoré v novodobej histórii Slovenskej republiky bolo vydané prvýkrát.
Výsledky budú, po slávnostnej vernisáži, zverejnené na www.najkalendar.sk
Z Banskej Bystrice budú v priebehu celého roka vystavené kolekcie putovať po slovenských mestách (Poprad, Levice, Liptovský Mikuláš, Košice, Bardejov, Senec, Stará Ľubovňa, Humenné, Tisovec). Na záver budú najkrajšie knihy o Slovensku a kalendáre vystavené v Bratislave. Široká verejnosť sa môže oboznámiť s týmito jedinečnými dielami aj na jednom z najväčších a najobľúbenejších medzinárodných knižných veľtrhov, na Biblioteke 2008, ktorá sa na jeseň uskutoční v areáli bratislavskej Incheby.


V Banskej Bystrici ocenili kalendáre a knihy
Tlačová správa 16.03.2008

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotili 12. marca dve celoštátne súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska za rok 2008 a Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007. Organizuje ich tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci z Úniou miest Slovenska, Zväzom polygrafie Slovenska.
Mediálne ich podporujú Rádio Slovensko, Rádio Regina a Obecné noviny, ABC reklama a Papier a polygrafia. Reklamnými partnermi boli agentúra Balans a tlačiareň Dali.
V tomto roku sa do obidvoch súťaží prihlásilo 89 vydavateľov kníh, propagačných materiálov a kalendárov. Odborná porota hodnotila celkom 144 exponátov.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov ocenili 43 kalendárov 11 kníh 8 iných propagačných materiálov.
Výstava ocenených exponátov v ŠVK Banská Bystrica potrvá do 4. apríla potom dve kolekcie kalendárov a ďalšie dva súbory propagačných materiálov budú putovať po vybraných slovenských mestách.


Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku
Tlačová správa 18.03.2008

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstúpila už do svojho jubilejného 16. ročníka a to rekordnou účasťou vystavovateľov ale aj exponátov.
V tomto roku organizátori obohatili súťaž kalendárov aj o knihy a iné propagačné materiály o Slovensku. Do uzávierky prihlášok organizátori zaregistrovali celkom 88 nástenných, stolových, plagátových a iných kalendárov od 59 vydavateľov, ktoré súťažia v 17 kategóriách. Najviac kalendárov poslali do celoslovenskej súťaže mestské a obecné úrady. Silne boli obsadené aj kategórie firemných a autorských kalendárov.
Do úplne novej súťaže Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007 prihlásili vystavovatelia celkom 57 exponátov.

 

  

 

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore