hlavička
 

Stránka celoštátnej súťaže o najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku

Informujeme Vás o prestížnej súťaži obrazových a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o Slovensku, slovenských krajoch, regiónoch, mestách a obciach. Súťaž organizujeme súčasne s osvedčeným podujatím Najkrajšie kalendáre Slovenska. Oslovujeme všetkých tvorcov a vydavateľov, mestské úrady, obecné úrady, úrady samosprávnych krajov, neziskové organizácie, firmy, školy, múzeá, vydavateľstvá, tlačiarne, reklamné agentúry i autorov diel, ktorí prostredníctvom tohoto, súťažného a výstavného podujatia môžu propagovať svoj subjekt a svoje produkty. Do súťaže môžu prihlásiť obrazové (fotografické) a obrazovo-textové knihy, brožúry, prospekty, skladačky, leporelá, pexesá, plagáty, ktoré vydali v posledných troch rokoch pred rokom prihlášky, ak už neboli v predošlých ročníkoch našej súťaže ocenené. Najkrajšie fotografické knihy o Slovensku a ďalšie propagačné materiály budú vystavené spolu s najkrajšími kalendármi, v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a potom putovať po vybraných mestách SR, aby ich mohli obdivovať ľudia v rôznych kútoch našej republiky.

Najkrajšie kalendáre Slovenska

 

    www.najkalendar.sk www.fotoforum.skwww.kfp.host.sk hore